top of page

ПОЛЬСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ВІЗА "D"

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram

Польська національна віза тип  „D", дає право перебування на території РП більше ніж 90. 

Всі візи типу "D" дають право пересуватися по території зони Шенген  протягом трьох місяців у кожному шестимісячному періоді – аналогічно з дозволами на перебування.

 Максимальний термін дії національної візи типу "D"  складає один рік.

Заявники, які подають документи на національну не здають відбитків пальців.

Перелік основних документів необхідних для отримання національної візи D
poland map.jpg
 • Візовий формуляр з приклеєною фотографією, заповнений латинськими літерами (польською, англійською, українською мовами - транслітерація). За неповнолітнього підписану анкету складає один з батьків або опікун. Це означає, що за неповнолітнього, котрий вписаний до паспорту одного з батьків або опікуна, подається окрема візова анкета і він отримує окрему візу до паспорту одного з батьків або опікуна.

 

 • Kольорове фото 3,5 x 4,5 cм, чітке, чисте та контрастне, видруковане на папері високої якості на білому фоні. Фото не старше 6 місяців.

 

 • Закордонний паспорт та копія першої сторінки закордонного паспорту. Паспорт повинен містити підпис та бути дійсним щонайменше 3 місяці від дати закінчення дії візи. Термін дії закордонного паспорту не повинен перевищувати 10 років. Закордонний паспорт повинен містити щонайменше 2 чисті сторінки (призначені для візи). 

 • Документи, що підтверджують мету і умови запланованого перебування на території РП

 • Страховий полiс із покриттям мінімум € 30000, що діє у всіх країнах Європейського Союзу (оригінал і ксерокопія) а також чек, який підтверджує придбання страхового полісу. Страховий полюс слід заповнити машинописом.). Якщо заявник є неповнолітньою особою та подорожує сам або в супроводі одного з батьків вимагається долучення оригіналу і ксерокопії письмової заяви - згоди другого з батьків або опікуна (оригінал і ксерокопія). У випадку, коли отримання згоди є неможливим - необхідно подати документ, який пояснює причину відсутності згоди (напр. Довідка матері-одиночки або інший документ). Свідоцтво про народження (оригінал і ксерокопія). Ксерокопія внутрішніх паспортів батьків або опікуна, а також копії дійсних віз у випадку спільної подорожі.

 

 

Документи, що підтверджують мету поїздки​

 •  З метою виконання праці випускниками польських освітніх закладів (понадгімназійних шкіл, випускників стаціонарної форми навчання вищих навчальних закладів, докторантури, наукових інститутів Польської Академії Наук, або інших науково - дослідних інститутів:

 • оригінал та копія запрошення: паспортні дані запрошеної особи, форма та період прийняття на роботу, заробітна плата;

 • диплом про закінчення одного з вище вказаних освітніх закладів Польщ

 

 

 • З метою виконання праці на підставі дозволу:

       Оригінал і копія дозволу на працю на території Республіки Польща, виданий Воєводським управлінням.

 • Мета поїздки – виконання праці на час, що не перевищує 9 місяців календарного року (сезонна робота).

 • Мета поїздки – виконання праці на час, що не перевищує 6 місяців протягом 12 місяців поспіль:

 

 • Віза з метою проведення наукових досліджень, чи наукових розробок 

  • Заявник, який звертається за національною візою з приміткою «науковець», щоб підтвердити мету подорожі, складає наступні документи:

  • Договір про прийняття заявника з метою проведення наукових досліджень та наукових розробок, підписаний з науковою установою, яка знаходиться на території Республіки Польща, у вигляді трудового договору («umowa o pracę»), договорів підряду (umowa o dzieło», «umowa zlecenia»),  або іншої форми цивільно-правового договору.

 

Такий договір включає в себе:

a) Назву та мету наукових досліджень, наукових розробок та предмет досліджень.

б)   Зобов’язання науковця до участі у проведенні наукових досліджень та наукових розробок. 

в)  Зобов’язання наукової установи надати належні умови для реалізації наукових досліджень та наукових розробок.

г)   Дата початку та кінця реалізації або приблизний термін виконання наукових досліджень та наукових розробок.

д)   Заробітна плата для науковця та інші умови праці.

е)   Інформація щодо реалізації запланованих наукових досліджень та наукових розробок на території інших країн Європейського Союзу. 

Документ, що підтверджує наявність фінансових засобів для покриття коштів перебування та зворотної подорожі до країни походження чи проживання, або коштів транзиту до третьої країни, яка дала дозвіл на в’їзд, або представить документи, що підтвердять наявність таких коштів.

Письмова заява організатора наукової установи стосовно його обов’язку покрити кошти з державного бюджету, пов’язані з прийняттям рішення щодо зобов’язання заявником повернутися, у зв’язку з його нелегальним перебуванням на території Республіки Польща протягом 6 місяців від моменту закінчення договору.

 

 

 • З метою виконування обов’язків члена правління або для власників / співвласників фірми, зареєстрованої у Реєстрі Підприємців :

Копія витягу з Національного Судового Реєстру (KRS)

Витяг з рахунку в польському банку за останні 6 місяців

Заявники, що подають документи на підставі Витягу, можуть просити про візу строком максимально на 180 днів протягом 1 року. У випадку наявності Витягу та Дозволу на роботу (Zezwolenie) заявник може просити про отримання візи строком на 365 днів.

Другий з подружжя та діти заявників, які подають документи / мають візу на підставі витягу, можуть просити про видачу лише візи Шенген на підставі Витягу.

 

 

 

 • Віза з метою навчання першого ступеня (бакалавр), навчання другого ступеня (спеціаліст) або навчання в магістратурі, або аспірантурі, або проходження підготовчого курсу для зарахування на навчання

 

 • Заявник, який звертається за національною візою з приміткою «студент», щоб підтвердити мету подорожі, складає наступні документи:

 • Довідка з навчального закладу, що підтверджує зарахування заявника на навчання або продовження навчання.

 • Підтвердження здійснення оплати, якщо заявник зарахований, або продовжує платне навчання.

 • Документ, що підтверджує наявність фінансових засобів для покриття коштів перебування та зворотної подорожі до країни походження чи проживання, або коштів транзиту до третьої країни, яка дала дозвіл на в’їзд, а також наявність коштів на період навчання.

 

 • З метою навчання або участі в тренінгах в іншій формі, ніж зазначено в ст. 60 з. 1 п. 9 і 10 закону

 • Довідка з польської школи про прийом або продовження навчання у школі або участь в інших формах навчання (наприклад, мовні курси) або студентський / учнівський квиток. Заявник, який звертається за національною візою - у випадку навчання не в початковій школі, старшій школі, ліцеї, гімназії -  повинен додатково надати план занять курсу, в якому є інформація щодо кількості занять курсу (по тижнях і місяцях), а також щодо повної кількості годин курсу. 

 

 • Віза з метою стажування

        Заявник, який звертається за національною візою з приміткою «стажер», щоб підтвердити мету подорожі, складає                    наступні документи:

 • Документ, що підтверджує отримання вищої освіти не пізніше 2 років безпосередньо перед терміном подачі анкети або документ, що підтверджує отримання освіти за межами Європейського Союзу.

 • Документ, що підтверджує забезпечення житлом на території Республіки Польща.

 • Документ, що підтверджує наявність фінансових засобів для покриття коштів перебування та зворотної подорожі до країни походження чи проживання, або коштів транзиту до третьої країни, яка дала дозвіл на в’їзд, а також наявність коштів на період стажування.

 • Письмова заява організатора стажування стосовно його обов’язку покрити кошти, пов’язані з прийняттям і виконанням рішення щодо зобов’язання заявника повернутися.

 • Письмовий договір з організатором стажування, на підставі якого буде проходити стажування.        

Такий договір включає в себе:

а) Опис програми стажування, що містить інформацію щодо навчальної мети чи навчальних планів, теоретичного та практичного навчання, посади, мови, якою буде відбуватися стажування, рівня знання мови, необхідного для проходження стажування, переліку та виду виконуваних завдань, практичних навичок і професійного досвіду, що передбачено здобути в ході проходження стажування.

б)    Тривалість стажування.

в)  Умови проходження та контролю за стажуванням, у тому числі, місце проходження стажування, а також визначення опікуна стажера.

г)       Години проходження стажування.

д)   Права та обов’язки сторін, що стосуються (покриття коштів проходження стажування, необхідних медичних оглядів, страхування від нещасних випадків, вихідні дні, а також умови розірвання договору).

е)    Спосіб підтвердження набутих знань, практичних навичок та професійного досвіду,

є)  Інформація, що заявник закінчив курс польської чи іншої мови, якою проводиться стажування, або проходить такий курс на рівень володіння мовою, достатньому для проходження стажування.

Стажування повинно бути відповідним до напрямку та рівня отриманої освіти, або такої, що в даний час здобувається.

Якщо до анкети не було долучено всіх документів, необхідних для підтвердження даних, що містяться у анкеті, та умов, що підтверджують подання анкети на отримання такої візи, заявнику надається право для їх доповнення у терміні протягом 14 днів від дня подачі анкети.  

Анкета на видачу вищезазначеної візи може розглядатися до 60 днів.

 

 • Віза з метою участі у програмі європейського волонтерства

 

Заявник, який звертається за національною візою з приміткою «волонтер», щоб підтвердити мету подорожі, складає наступні документи:

 • Документ, що підтверджує забезпечення житлом на території Республіки Польща.

 • Документ, що підтверджує наявність фінансових засобів для покриття коштів перебування та зворотної подорожі до країни походження чи проживання, або коштів транзиту до третьої країни, яка дала дозвіл на в’їзд.

 • Договір, підписаний з організаційною установою, для якої заявник повинен виконувати послуги як волонтер.

Такий договір включає в себе:

 

а)    Опис перебігу волонтерства.

б)    Тривалість волонтерства.

в)    Умови проходження та контролю волонтерства.

г)     Години виконання обов’язків.

д)    Засоби на покриття коштів утримання та проживання заявника та мінімальна сума отримуваних кишенькових грошей заявника.

е)    Практика, яка необхідна для виконання зобов’язань заявника. 

 

 • З метою використання прав, що надає Карта Поляка

         Оригінал та копія Карти Поляка

 

У випадку подачі документів з метою отримання візи на підставі Карти Поляка можна звертатися виключно за національною візою.

Власники Карти Поляка, їх дружини/ чоловіки,  а також неповнолітгі діти можуть подавати документи з метою отримання візи без попередньої реєстрації у консульстві, а також за посередництвом Пунктів Прийому Візових Анкет.

 

З метою приїзду до Республіки Польща як близький родич особи, що перебуває у Польщі на підставі посвідки на постійне проживання, отриманої на підставі Карти Поляка.

оригінал та копія рішення про видачу посвідки на постійне проживання,

документи, які засвідчують спорідненість.

Близькими родичами вважаються чоловік/дружина і діти. 

 

 

Особи, які не є громадянами України, додатково повинні  представити:

 

 • українську візу (яка уповноважує до повернення на територію України) або дозвіл на постійне  місце проживання, прописку дійсну після планованого повернення на Україну;

 • оригінал довідки з місця праці;

  • для працівників: довідка з місця праці на фірмовому бланку з контактними даними організації, з зазначенням посади, стажу праці та розміру заробітньої плати за місяць, доходи за півроку;

  • для підприємців: оригінал і копія реєстрації підприємства місцевими органами влади;

  • для студентів: довідка з навчального закладу;

 

 

Термін розгляду візових документів

Рішення про видачу візи приймається протягом 6 робочих днів від моменту здійснення оплати. 

Взірець Національної візи:
VISA D.JPG
bottom of page