top of page

НОСТРИФІКАЦІЯ

   Нострифікація - це процедура визнання іноземних документів про освіту, яка полягає в наданні відповідним документам юридичної сили на території України.

   Здійснюється шляхом встановлення відповідності академічних, професійних прав та освітніх, освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацій) державним стандартам освіти України з метою забезпечення прав громадян, які здобули освіту в іноземних державах, на продовження освіти та професійну діяльність в Україні і здійснюється в індивідуальному порядку

   Рішення про нострифікацію в Україні приймається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У результаті здійснення нострифікації видається довідка про визнання еквівалентності.

   Ми надаємо наступні послуги з нострифікації

 1. Визнання і підтвердження дипломів вузів, коледжів, училищ, технікумів, приватних навчальних закладів.

 2. Нострифікація всіх дипломів та атестатів:

  • диплом юриста

  • диплом економіста

  • диплом учителя

  • диплом лікаря

  • диплом провізора

  • диплом фармацевта

  • диплом фельдшера

   Процедура нострифікації включає наступні етапи:

 • Підготовка документів для нострифікації;

 • Подача документів до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 • Експертний аналіз;

 • Підготовка експертного висновку про визнання документів;

 • Видача довідки з викладенням рішення про еквівалентність.


 

 

   Заявник має право надати також інші документи, що підтверджують освіту та/або кваліфікацію власника документів, документи про допуск до професійної діяльності, практичний досвід. Такі документи надаються разом із засвідченими перекладами українською мовою.