top of page

НОСТРИФІКАЦІЯ

   Нострифікація - це процедура визнання іноземних документів про освіту, яка полягає в наданні відповідним документам юридичної сили на території України.

   Здійснюється шляхом встановлення відповідності академічних, професійних прав та освітніх, освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацій) державним стандартам освіти України з метою забезпечення прав громадян, які здобули освіту в іноземних державах, на продовження освіти та професійну діяльність в Україні і здійснюється в індивідуальному порядку

   Рішення про нострифікацію в Україні приймається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У результаті здійснення нострифікації видається довідка про визнання еквівалентності.

   Ми надаємо наступні послуги з нострифікації

 1. Визнання і підтвердження дипломів вузів, коледжів, училищ, технікумів, приватних навчальних закладів.

 2. Нострифікація всіх дипломів та атестатів:

  • диплом юриста

  • диплом економіста

  • диплом учителя

  • диплом лікаря

  • диплом провізора

  • диплом фармацевта

  • диплом фельдшера

   Процедура нострифікації включає наступні етапи:

 • Підготовка документів для нострифікації;

 • Подача документів до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

 • Експертний аналіз;

 • Підготовка експертного висновку про визнання документів;

 • Видача довідки з викладенням рішення про еквівалентність.


 

 

   Заявник має право надати також інші документи, що підтверджують освіту та/або кваліфікацію власника документів, документи про допуск до професійної діяльності, практичний досвід. Такі документи надаються разом із засвідченими перекладами українською мовою.

   Документи для визнання може подавати власник або інша особа, яка представляє його інтереси з питань процедури визнання; для неповнолітніх осіб заявником можуть бути їх законні представники.

bottom of page