top of page

Довгострокова чеська віза - робоча карта

Що таке робоча карта?

Робоча карта, видана Чеською Республікою, - це дозвіл на довгострокове перебування з метою працевлаштування на території Чеської Республіки. Іноземець, який володіє робочою картою, має право:

- перебувати на території Чеської Республіки і працювати на робочому місці, на яке була видана робоча карта, або за згодою Відділу азилової і міграційної політики Міністерства внутрішніх справ це місце змінити чи працювати на іншому місці чи в іншого роботодавця.


- Робоча карта поєднує у собі дозвіл на проживання і дозвіл на працевлаштування.

Для видачі робочої карти потрібний трудовий договір, угода про виконання робіт, попередній договір, в яких сторони в узгоджений термін зобов'язуються укласти трудовий договір або угоду про виконання робіт, що містить положення, з якого випливає, що незалежно від обсягу роботи заробітна плата, щомісячний оклад або винагорода іноземця не будуть нижчими, ніж базовий розмір мінімальної місячної зарплати, а тижневий робочий час буде становити принаймні 15 годин.

РОБОЧА КАРТА.jpg

Робоча карта видається на добу працевлаштування, встановлену у трудовому договорі, проте щонайбільше на 2 роки.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

1. Анкета на робочу карту

- Заповнена та підписана особисто заявником

2. Закордонний паспорт 

- Паспорт повинен бути пред’явлений в оригіналі (інші діючі закордонні паспорти також мають бути надані).
 

- Копія всіх сторінок з відмітками, а також попередніми візами.
 

- Не старше 10 років (продовжені паспорти не приймаються).
 

- Термін дії паспорта повинен бути мінімум 3 місяці після закінчення передбачуваного терміну дії візи.

 

- Віза з метою отримання дозволу на проживання надається заявнику на 60 днів з терміном дії у 180 днів. Приклад розрахунку терміну дії паспорта: день подачі заяви з повним пакетом документів + від 60 до 90 днів прийняття рішення щодо надання дозволу на проживання Міністерством внутрішніх справ ЧР + від 1 до 14 днів отримання візи з метою отримання робочої карти у Генеральному консульстві ЧР у Львові + 180 днів термін дії наданої візи.
 

- Паспорт повинен мати мінімум 2 (дві) вільні сторінки. Не повинен бути пошкодженим.

3. Дві кольорові актуальні фотографії.

- Дві однакові фотографії, які відповідають актуальному вигляду заявника

4. Документ про забезпечення проживання на території ЧР

Відповідний документ повинен довести, що проживання буде забезпечено на термін потрібного перебування від - до та у випадку без обмеження. Такий документ може бути:


- оригінал або завірена копія договору на проживання, договір оренди, договори суборенди або договори з подібним змістом – в таких випадках, немає необхідності засвідчувати підписи договірних сторін (на прохання заявника цей документ відразу ж після подання заяви буде повернений) aбо
підтвердження фізичної особи або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи, яка є власником або уповноваженим користувачем будинку або квартири, або документ-свідоцтво, видане іноземцю за вимогою власником - у таких випадках необхідно засвідчити підписи; 


- Викладення пункту d) §100 Закону № 326/1999 Зб. Зак. «Про проживання іноземців на території Чеської Республіки»: Орендодавець зобов'язаний надати іноземцю житло, яке не є явно невідповідним рівню розміщення, що надається іншими надавачами об'єктів подібного призначення у відповідному населеному пункті, або ж у районі чи регіоні. Порівняння рівня проживання здійснюється, зокрема, шляхом оцінки пропорції кількості осіб, що проживають, з урахуванням гігієнічних умов та площі приміщення у кімнаті проживання, що має бути не менше ніж: 8 м2, якщо розміщується одна особа; 12,6 м2, якщо розміщуються дві особи; для кожної додаткової людини до площі додається 5 м2.

5. Трудовий договір, договір про трудову діяльність або договір про майбутній договір

(у цьому випадку потрібно надати як оригінал документу, так і нотаріально завірену копію; оригінал одразу повертається заявнику), в якому сторони зобов'язуються  в узгоджений термін укласти трудовий договір, що містить положення, з якого випливає, що щомісячний розмір заробітної плати, окладу або винагороди іноземця, не буде нижчий, ніж базова ставка мінімальної місячної заробітної плати. Ці документи можуть замінити надсилаючий лист у випадку іноземних громадян, відряджених до роботи на території ЧР іноземним роботодавцем і які не укладають трудовий договір з вітчизняним роботодавцем. Щотижнева робоча доба у кожних основних  трудових відносинах повинна бути не менше 15 годин. Іноземець зобов'язаний представити цей документ чеською мовою та переклад має бути нотаріально завірений, зрозумілий іноземцеві або  має бути мовою, зрозумілою іноземцеві та бути нотаріально завіреним перекладом  на чеську мову.

6. Довідка про несудимість в Україні 

(Повна) – у випадку, якщо іноземець за останні 3 роки перебував безперервно строком довше ніж 6 місяців в іншій країні, ніж в Україні, консульство має право вимагати надати також довідку про несудимість з цієї країни, якщо для цього є підстави (у цьому сенсі вирішальне значення має те, що дозвіл на проживання, виданий цією іншою державою, перевищує 6 місяців, а не фактичне проживання заявника в цій іншій країні).
У випадку, якщо заявник протягом життя змінював прізвище чи ім'я, потрібно докласти також такі довідки на всі попередні імена

7. Документ про мету перебування

У цьому випадку потрібно надати як оригінал документу, так і нотаріально завірену копію; оригінал одразу повертається заявнику:


- документи, що підтверджують професійну компетентність для виконання необхідної роботи (при подачі заяви документ про нострифікацію не потрібний), або
- дозвіл на роботу, якщо вимагається (звертаємо увагу, що у випадку іноземця, який є партнером, статутним органом або членом статутного органу чи іншого органу комерційної корпорації, що виконує для цієї юридичної особи завдання, що виникають з предмету її діяльності, або іноземця який має намір здійснювати сезонне працевлаштування, не має права подавати заяву на робочу карту, навіть якщо він має дозвіл на роботу), або
- документ, який підтверджує, що мова ведеться про іноземця відповідно з §98 закону про працевлаштування  (тобто іноземці, які не потребують для виконання роботи дозвіл на роботу) і якщо мова йде про продуктивність регульованої професії, потрібно представити документ, що підтверджує виконання умов для здійснення такої професії


Дозвіл на роботу за законом № 435/2004 Sb., про працевлаштування, також вимагає:

 

- у випадку іноземця, якого роботодавцем є іноземна юридична особа і який є своїм роботодавцем на основі договору з чеською юридичною особою або фізичною особою посланий для виконання робіт на територію ЧР для виконання завдань, що випливають з цього договору
- або у випадку, коли іноземець буде  працівником на сезон та працевлаштований  діяльністю, яка залежить від зміни пори року, але найдовше протягом 6 місяців у календарному році, якщо між окремими роботами на території ЧР, пройде строк не менше 6 місяців; який буде працевлаштований на  певний період у цілях підвищення своїх навичок і кваліфікації в обраній роботи (стажування), але на строк не довше 6 місяців. Цей період може бути продовжено, однак не довше  ніж на термін необхідний для отримання професійної кваліфікації відповідно до законодавства, чинного в ЧР

Важлива інформація:

В’їзна віза з метою отримання дозволу на перебування надається  строком дії на 6 місяців та строком дозволеного перебування на території ЧР до 60 днів. Після в’їзду на територію ЧР з такою візою іноземець повинен до 3-х робочих днів особисто звернутися до відповідного до проживання іноземця відділу з питань притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ для подання заяви на оформлення картки дозволу на перебування. Такий дозвіл потім буде видано протягом 60 днів.
 

Діючий дозвіл на перебування дає можливість власнику у терміну дії перебувати на території інших країн шенгенської угоди крім ЧР до 90 днів у будь-якому коридорі 180 днів.
 

Документи для оформлення довгострокового перебування не повинні бути старші 180 днів від дати видачі – єдиним винятком є закордонні паспорти, матричні документи та фотографії, якщо відповідають теперішньому вигляду заявника.
 

Всі документи повинні бути на чеській мові або офіційно перекладені до чеської мови. У випадку українських документів не вимагається апостиль, достатньо нотаріального засвідчення.
Заявник повинен сплатити встановлений візовий та сервісний збори.

 

Заяву на отримання робочої карти розглядає Міністерство внутрішніх справ до 60 днів  від дня подачі заяви, в особливих випадках до 90 днів.  У випадку, якщо розгляд заяви призупинено, наприклад на підставі необхідності додати документи, яких не вистачає, строк не зараховується.
 

Робоча карта надається терміном, на який було укладено робочий договір або договір про робочу діяльність, будь-який не більш ніж на 2 роки; у випадку якщо іноземець надає дозвіл на працевлаштування, робоча карта надається на строк зазначений у дозволі на працевлаштування.

ВІЗОВИЙ ТА СЕРВІСНИЙ ЗБОРИ

Сума сервісного збору становить - 5000 крон    

Всі заявники оплачують візовий збір. Візовий збір сплачується готівкою в Євро у приміщенні візового центру у Львові. Актуальний курс станом від 01.02.2020 року складає 1 Євро = 25, 21 крон.

Сума сервісного збору становить 20 євро. Сервісний збір сплачується усіма заявниками у національній валюті (гривні).

ЧАС ОПРАЦЮВАННЯ ЗАЯВИ​

Термін розгляду документів становить 60 днів (у окремих випадках до 90 днів). У випадку, що заявник не має під час подачі заяви всіх необхідних документів, він отримує виклик для їх донесення у строк до 60 днів.


Звертаємо Вашу увагу на те, що строк у 60 або ж 90 днів для розгляду заяви починається лише після того, коли заявник надасть останній документ, якого бракує.


Рішення щодо заяв приймає виключно Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки.


Інформацію про стан розгляду має лише Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки, тому просимо, щоб заявники не зверталися ні до Генерального консульства, ні до візового центру з питаннями, на якій стадії знаходяться їхні заяви, чи коли або чи були вже вони розглянуті.


Як тільки Генеральне консульство отримає рішення від Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки, воно негайно проінформує заявника або SMS-повідомленням, або листом на поштову адресу.

bottom of page