Апробація кваліфікованих медичних працівників в Чехії 2021/22

чехія медпрацівник.png

Для отримання права працювати лікарем в Чехії або іншої країни ЄС (Норвегія, Швейцарія, Німеччина, Австрія) лікар (загальної практики, стоматолог, фармацевт), який здобув освіту на території що не входить в ЄС країни, зобов'язаний здати апробаційні іспити.

Процедура підтвердження диплома лікаря загальної практики / стоматолога / фармацевта в Чехії:

 1. Нострифікація диплома

 2. Подача заяви на участь в апробаційних іспитах

 3. Здача письмової частини іспиту

 4. Проходження практики

 5. Здача усної частини іспиту

Термін дії окремих частин апробаційної тесту

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

ЩО БУДЕ ЗА АПРОБАЦІЙНИМ ТЕСТОМ?

ВІЗОВІ ВИМОГИ І РОБОЧА КАРТА

ВАРТІСТЬ ІСПИТУ

1. Нострифікація диплома

Рішення про нострифікацію диплома може прийняти будь-який медичний факультет чеського вузу, який має акредитацію за відповідним фахом. Для нострифікації потрібна завірена і перекладена на чеську мову копія диплома. Якщо диплом англійською мовою - переклад можливо не знадобиться. 

 Вартість нострифікації - 3 000 чеських крон. Оплата здійснюється на банківський рахунок університету, який робить нострифікацію.

Для подачі на нострифікацію необхідно:

 • Заповнити анкету

 • Надати перекладені завірені копії диплома, або завірені копії без перекладу, якщо диплом англійською мовою

 • якщо заявку подає за Вас 3-тя особа, то необхідно також надати нотаріально посвідчену довіреність на цю особу з завіреним переклад на чеську мову

 • сплатити мито в розмірі 3 000 чеських крон

Відповідь по нострифікації приходить протягом 2х місяців від дати подання. Документ про нострифікацію буде відправлений поштою на адресу, вказану заявником в анкеті.

2. Подача заяви на участь в апробаційних іспитах

Терміни подачі заявок на письмовий іспит у 2021 році:

До 3.02.2021 на весняні іспити: 3.5.2021 - 15.6.2021

До 1.08.2021 на осінні іспити: 1.11.2021 - 15.12.2021

Заявка подається або особисто через приймальню Мін. Охорони здоров'я, або поштою.

Документи, які додаються до заяви на апробаційні іспит:

 • завірена копія перекладу документа про отримання дозволу до виконання медичної діяльності (диплома про вищу освіту). Переклад повинен бути завірений чеським судовим перекладачем;

 • нотаріально завірена копія нострифікації диплома;

 • висновок лікаря (тератевта) про стан здоров'я. Не старше 3 місяців на момент подачі заяви. Якщо видано іноземною мовою - переклад має бути завірений чеським судовим перекладачем;

 • Довідка про відсудність судимості. Не старше 3 місяців на момент подачі заяви. Якщо заявник протягом останніх трьох років проживав безперервно понад шість місяців в іншій країні, то заявник також надає довідку про несудимість з цієї країни;

 • копія закордонного паспорта (незавірена);

 • нотаріально завірений документ про шлюб або про зміну прізвища (у разі, якщо таке мало місце);

 • оплата адміністративного збору 2 000, - чеських крон

Оплатити адміністративний збір можна банківським переказом на рахунок Мін. Охорони здоров'я, або придбати на чеській пошті марки номіналом в 2 000, - крон і прикласти їх до заявки.

Реквізити для оплати банківським переказом:

Номер рахунку: 3711-0002528001

Код банку: 0710

Назва банку: Česká národní banka, Praha 1

Номер рахунку в міжнародному форматі (IBAN): CZ45 0710 0037 1100 0252 8001

Міжнародний код банку (BIC): CNBACZPP

Варіабільності символ: 2968

Апробаційні іспит складається з 3 частин, його зміст і обсяг знань і навичок відповідають акредитованими програмами магістратури, реалізованим університетами Чеської Республіки.

Для здачі апробаційної іспиту обов'язковою умовою є знання чеської мови (ми рекомендуємо рівень В1)

3. Здача письмової частини іспиту

Перша частина іспиту - це письмові комп'ютерні тести, які перевіряють професійні знання, і знання системи охорони здоров'я і основ права в галузі надання медичної допомоги в Чеській Республіці. Для успішного проходження необхідно набрати не менше 70% по кожному тесту. Кандидат дізнається результат тесту відразу після його завершення.

Система виставлення балів заснована на принципі відповідей на всі можливі правильні відповіді, тобто якщо в питанні більш однієї правильної відповіді, тоді всі правильні відповіді повинні бути відзначені (в цьому випадку оцінка питання - 1 бал), якщо не всі правильні відповіді відзначені, а відзначені тільки деякі, оцінка цього питання 0 балів.

Обидва письмових тести проходять в один день. Кожному кандидату призначається дата іспиту (письмового або усного) на запрошення, яке буде відправлено рекомендованим листом на контактну адресу, вказану у заявці. Успішне виконання письмової частини є обов'язковою умовою для допуску до практичної частини (друга частина іспиту).

Питання письмової частини будуть також включати питання з області Надання першої допомоги. З весни 2019 років немає можливості додатково пройти підготовчий курс надання першої допомоги до здачі іспитів.


У кожного учасника є можливість взяти участь в превью після іспиту, де будуть показані питання (без відповідей), на які він в тесті невірно відповів. Кожен повинен запросити попередній перегляд відразу після оголошення результатів окремих частин письмової частини іспиту, перш ніж покинути кімнату, де проводиться іспит. Пізніші запити не будуть розглянуті з організаційних причин. Мінімальний відсоток результату тесту, при якому може бути запитаний попередній перегляд, - 60%.

Мінімальна необхідна успішність на тестах - 70% по кожному тесту.

4. Проходження практики

Друга частина - це завершення практичних занять за відповідною медичною професією під прямим професійним керівництвом на акредитованому робочому місці протягом 6 місяців з урахуванням робочого графіка і в рамках оформлених трудових відносин. Успішне виконання попередніх частин, включаючи практику, є обов'язковою умовою для проходження третьої - усної частини.

Умови практичної частини, включаючи робочі місця, акредитовані для практичної частини апробаційного іспиту, опубліковані на сайті Міністерства: https://www.mzcr.cz/category/veda-a-lekarska-povolani/akreditace/

Каталог акредитованих медичних установ для проходження практики:

https://akreditace.mzcr.cz/akreditace/index

Заявник, якому було видано рішення на проходження практичної частини, повинен письмово повідомити Міністерство протягом 30 днів з моменту початку практичної частини: дату початку практичної частини, назва і адреса акредитованого об'єкта, ім'я особи, яка здійснює пряме професійне керівництво. Якщо заявник не повідомить про ці факти, він / вона буде оцінений так, як якщо б не пройшов практичну частину.